ร้านอาหารบาวารชิ (กรุงเทพฯ)

By Praveen Singh,

  Filed under: Review more th
  Comments: ปิดความเห็น บน ร้านอาหารบาวารชิ (กรุงเทพฯ)

ร้านอาหารอินเดียมีมากมายในกรุงเทพฯพบว่าการรับประทานอาหารงอาจเป็นเรื่องที่ยาก บาวาร์ชิให้บริการอาหารอินเดียภาคเหนือที่ดีที่สุดของเมืองนอกจากนี้ยังมีการผสมผสานอย่างลงตัวกับสูตรอาหารที่เก่าแก่